Spolupráce s krajkářkami, fotografy, umělci …

Rádi bychom Vám blíže představili umělce, se kterými jsme navázali užší vztah a spolupráci. Umělce, kterým věnujeme nejen naše zvláštní poděkování, ale i prostor pro sebeprezentaci. Kontaktů, vazeb a spolupráce s českými i zahraničními umělci si velice vážíme.

Iva Prošková

Autorka krajky z titulní strany barevnice obuvnických bavlněných nití na paličkování a barevnice lněných nití.

Narodila se roku 1946 v Krkonoších. Od roku 1954 žije v Praze. V roce 1964 složila maturitní zkoušku na gymnáziu, v roce 1968 následovala maturitní zkouška na Školském ústavu umělecké výroby. Poté, v roce 1972 dokončila bakalářské studium Pedagogické fakulty UK.

Během let 1968 – 1984 učí paličkovanou krajku a tkaní ve Školském ústavu umělecké výroby, pro který rovněž v malé míře navrhuje a kreslí podvinky. 1987 zakládá firmu „Paličkování“ – výroba, výuka a posléze vydavatelství v oboru ručních textilních a zvykoslovných technik. V roce 1992 je zakládajícím členem Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel, který se zabývá vzděláváním dospělých v mnoha oborech umělecké řemeslné výroby. Od téhož roku vydává 5x ročně časopis Paličkování, kde jsou články o krajce a dalších textilních technikách, podvinky, návody a informace o aktuálním dění v oboru.

Od roku 1986 je členkou OIDFA, od roku 2006 je vedoucí skupiny OIDFA ČR.

Vede již několik let po sobě kurzy v zahraničí, připravuje módní přehlídky zaměřené na krajku a jiné ruční práce.

Její tvorbu lze rozdělit na dvě části. V prvních letech, 1970-1986, se zabývá obrazovou krajkou většinou velikosti A4. Krátkou dobu paličkuje malé miniaturní motivky s barevnou krajkou do rámečků ze dřeva a přibližně od roku 1986 se věnuje tvorbě krajky oděvní. Materiál používá přírodní – len, bavlnu, vlnu. Ráda kombinuje různé druhy a síly materiálu. Techniky používá ve výtvarné tvorbě jednoduché, ve výuce a publikacích se ráda zabývá těmi složitými jako je vláčka, buňková půdice, zákrutková technika atd. Krajku pak ráda vsazuje a kombinuje s textilem, s vlastnoručně tkanými plédy, kde nitě z útků a osnovy pokračují v krajce. V posledních letech používá ráda i hedvábí, oblíbeným se stal také drát a gympa.

Je autorkou celé řady publikací věnovaných ruční textilní tvorbě, zejména paličkované krajce. Většinu ze svých publikací, část své tvorby a materiál potřebný k paličkování krajky nabízí ve svém internetovém i kamenném obchodě.

Více informací o jejím životě a díle naleznete na stránkách www.palickovani.cz

Dana Mihulková

Autorka krajky z titulní strany barevnice bavlněných nití opálených mercerovaných pro ruční práce.

Pochází z Rychnova nad Kněžnou, z krajkářské rodiny. Základy řemesla získala nejen od své maminky, Jaroslavy Jedlinské, ale také na krajkářské škole ve Vamberku. Vystudovala němčinu a pracuje jako překladatelka. Kromě jiných profesionálních překladů překládá do němčiny časopis Krajka. Zabývá se navrhováním vzorů na paličkování a paličkováním krajek. Svá díla prezentuje na vlastních internetových stránkách, kde lze v současnosti najít asi 1 800 fotografií. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech, účastní se výstav, soutěží a kolektivních prací v České republice i v zahraničí. Podílela se na vydání několika publikací, české krajkářství reprezentovala na řadě zahraničních akcích.

Více informací o životě a díle naleznete na stránkách www.lace.cz

Lenka Malátová roz. Králová

Autorka krajky z titulní strany barevnice metalických nití Karolína.

  • absolventka Školského ústavu umělecké výroby v Praze
  • lektorka kurzů ručně paličkované krajky v Brně
  • textilní výtvarnice, krajkářka
  • členka Vzdělávacího spolku Vesna v Brně
  • autorka knih Paličkování
  • držitelka certifikátu „VYSOČINA regionální produkt“
  • ocenění „Diplom Muzea krajky“ Bienále české krajky Vamberk 2012

Krajkám se věnuje téměř třicet let a staly se jí celoživotní náplní a posláním. Pochází z malého městečka ve východních Čechách z Brandýsa nad Orlicí. Po absolvování Školského ústavu umělecké výroby v Praze pracovala jako domácí krajkářka a návrhářka v ateliéru Otýlie Borské v Kutné Hoře. Od roku 1987 trvale žije v Brně a nepřetržitě vede zájmové kurzy paličkování. Na základě dlouholeté pedagogické praxe a výtvarného tvoření shrnula své zkušenosti a nápady do úspěšných knih Paličkování, které znají krajkářky v republice, Evropě i ve světě. Samostatně tvoří, pořádá výstavy, publikuje v časopisech, účastní se krajkářských a řemeslných setkání. Svými krajkami vyjadřuje své pocity, zachycuje neopakovatelné okamžiky, ale hlavně šíří, zachovává a předává toto národní bohatství dalším generacím. Její krajky jsou výhradně autorské, výtvarně originální a zpracované na vysoké řemeslné úrovni.

Více informací o životě a díle naleznete na stránkách www.palickyxf.cz

Miriam Prokopová

Autorka fotografií titulních stran barevnic pro metalické příze Karolína a pro bavlněné nitě opálené mercerované.

Miriam Prokopová se ve fotografování inspiruje malířstvím, módou minulých století a krásnými zákoutími svého kraje i tradičními řemesly.  Ráda fotografuje v exteriéru a dává přednost přirozenému světlu, i když vlastní malé vybavené studio. Výběr námětů a míst k realizaci fotografií, stylizace a následná postprodukce jsou výlučně vlastní prací autorky. Často upravuje také vizáž a styl modelek.

Je členkou ČFFU. Uspořádala několik samostatných výstav. Od roku 2008 se účastní mezinárodních fotografických salónů a v jejich rámci vystavuje. Doposud se úspěšně účastnila: Al Thani Award, Rakousko, Katar (2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Trierenberger Super Circuit, Rakousko (2009).
Na mezinárodním fotografickém bienále Women Strakonice (2013) obdržela Čestné uznání FIAP (Mezinárodní federace fotografického umění) za fotografii Sagi Musume. Další Čestné uznání  FIAP obdržela na mezinárodním fotografickém salónu Bosna a Hercegovina v roce 2015 za fotografii Veronika.
V zakázkové fotografii se věnuje portrétování,  produktové fotografii a zátiším.

Více informací o životě a díle naleznete na stránkách www.miriam-prokopova.cz
Snová fotografie (Dream’s Photography) – facebook
Miriam Obrazy a fotografie – facebook
http://photo.net/photos/Miriam

Lenka Suchanek – lace | heart | art  Challenge

Barkonie s.r.o. se stala sponzorem 2. ročníku mezinárodní soutěže v paličkování – lace | heart | art  Challenge.

Lenka Suchanek, rodačka z Čech, která v mládí emigrovala se svým mužem do zahraničí a jejíž novým domovem se stala Kanada, se specializuje zejména na kovové krajky. Používá jemné dráty z mědi, bronzu, oceli a drahých kovů k vytvoření jedinečných kusů, které jsou tradiční a moderní zároveň. Její tvorba byla vystavena po celém světě a získala ocenění a uznání za originální přístup k tradičnímu řemeslu. V roce 2014 založila v South Surrey v Britské Kolumbii Novou školu krajky. Hlavním cílem školy je podporovat zájem o tradiční řemeslo ručně vyráběné krajky prostřednictvím výuky, přednášek a výstav. Slovo „nové“ ve jménu školy se nevztahuje pouze na šíření pět set let starého evropského řemesla do Nového světa, ale poukazuje také na jedinečný potenciál tvorby krajek, který se vyvíjí a otevírá nové obzory pro tvůrčí činnost.

Více informací o životě a díle naleznete na stránkách www.lenkas.com

Manolo Blahnik, Věra Holomečková – ikonické střevíčky Hangisi

Je pro nás velkou ctí, že materiálem pro výrobu módního skvostu, ikonických střevíčků Hangisi, byly lněné nitě Barkonie linen, jemnost Nel 50/2, barva č. 58.

Během roku 2017 vytvořila česká krajkářka, paní Věra Holomečková z Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze, tělo českých Hangisi v temně tyrkysové barvě. Manolo Blahník si konkrétní vzor krajky, pocházející z období kolem roku 1900, sám vybral z unikátního depozitáře pražské školy. Každou ze spon limitované edice střevíčků zdobí desítky křišťálů Preciosa, lídr českého bižuterního průmyslu, se kterým Manolo Blahnik navázal úspěšnou spolupráci. Paní Holomečková, která se krajkářství věnuje celý život a vyučuje ho na řadě škol v Česku i v zahraničí, osobně zpracovala dokonalý prototyp pro ukázkový pár bot. Krajky pro dvacet párů limitované kolekce paličkovaly nejlepší krajkářky po celé republice.

Rozhovor Věry Holomečkové na toto téma pro Lidovky.cz