Paličkování

Nitě na paličkování

Na paličkování doporučujeme následující typy nití:

e-barevnice
e-barevnice
e-barevnice
e-barevnice

Spolupráce s umělci

Rádi bychom Vám blíže představili umělce, se kterými jsme navázali užší vztah a spolupráci. Umělce, kterým věnujeme nejen naše zvláštní poděkování, ale i prostor pro sebeprezentaci.

Kontaktů, vazeb a spolupráce s českými i zahraničními umělci si velice vážíme.

Více informací

Historie a současnost paličkování v Krušnohoří

Záměrem tohoto stručného exkurzu rozhodně není podat ucelený a odborně fundovaný výklad o krajkářství v Čechách, nýbrž v krátkosti upozornit na historii krajkářství v Krušnohoří.

Více informací